'Het eiland Tholen'

Een dorp aan het water
Sint Annaland... een dorp aan de noordzijde van het schiereiland Tholen. Dit eiland ligt aan de rand van de provincie Zeeland. Sint Annaland, in de volksmond 'Stalland' genoemd, heeft altijd aan het water gelegen. In diverse oude boeken over Zeeland staat Sint Annaland beschreven als 'een van de voortreffelijkste van het eiland'. 'Een bekwaame Haven- en Zeehoofd, die niet alleen tot afvaart en aankomste van veele Vaartuigen, maar ook tot lyfberging by hard onstuimig Weder en Wind gelegenheid geeft en al van ouds plagt te geeven'.

Sint Annaland en de gemeente Tholen
Samen met vijf andere dorpen - Sint Maartensdijk, Stavenisse, Poortvliet (en haven Strijenham), Oud Vossemeer en Scherpenisse - en het stadje Tholen vormt Sint Annaland sinds l971 de gemeente Tholen. Sinds enkele jaren behoort ook Sint Philipsland bij deze gemeente.
Sint Annaland, de tweede in grootte, is altijd een plaats van kleine boeren en erg veel schippers geweest. Zo heeft elke plaats op het eiland zijn eigen karakteristiek.

Slikken en schorren
Momenteel ziet dit eiland er heel anders uit dan eeuwen geleden. In het begin van de zestiende eeuw bestond deze streek uit schorren, slikken en zandplaten, doorsneden door een vliet en diverse kreken. Aan de noordzijde van het eiland stroomt de Krabbenkreek. In deze beschrijving wordt vooral aandacht besteed aan het dorp Sint Annaland, al zullen soms ook enkele algemene zaken de revue passeren om het geheel te verduidelijken.

De ligging van Sint Annaland op het eiland Tholen
Zoals eerder al genoemd, ligt Sint Annaland aan de noordzijde van het eiland Tholen. Ten westen van Sint Annaland ligt de Kempenshofstedepolder en de Stavenissepolder. Ten zuiden van de polders van Sint Annaland liggen de Uiterste Nieuwlandpolder, Ravensoord en de Polder van Poortvliet. De Hollarepolder en de Priestermeetpolder liggen ten oosten van Sint Annaland.

Het eiland Tholen in de dertiende eeuw
Tholen bestond tot in de dertiende eeuw uit vijf aparte eilanden van elkaar gescheiden door waterlopen, nl. het land: van Scherpenisse, van Sint Maartensdijk, van Stavenisse, van Poortvliet en van Schakerloo. Dit laatste eiland, Schakerloo, is de oorsprong van de stad Tholen. De illustratie hieronder laat de vijf aparte eilanden zien.

Langzaam maar zeker werden die eilanden vergroot door de eromheen liggende schorren in te polderen en de geulen ertussen af te dammen. Het werd één geheel.

De eerste bewoning op het eiland Tholen
Het eiland Tholen is nog steeds een poldergebied, maar de situatie van vroeger kun je nauwelijks herkennen. Alleen het schorrengebied in de Krabbenkreek ten Noorden van Sint Annaland laat nog zien hoe het gebied er omstreeks het begin van onze jaartelling moet hebben uitgezien. En dat begin van de jaartelling is ook ongeveer het begin van de geschiedenis van Tholen. Er zijn namelijk bewijzen dat bepaalde delen van het latere Tholen al bewoond waren, lang voordat men er begon met het aanleggen van dijken. Waarschijnlijk hebben er zo'n tweeduizend jaar geleden mensen geleefd in de buurt van Poortvliet. Het is vrijwel zeker dat ze door de grote overstromingen van de Duinkerke II- periode (250-500 na Chr.) zijn verjaagd. Toch bleef de mens vechten voor zijn bestaan. In ieder geval is zeker dat de beruchte vloed van oktober 1134 de aanleiding is geworden voor het opwerpen van de eerste dijken.

In het volgende hoofdstuk maken we een begin met de geschiedenis van Sint Annaland....

Voor hoofdstuk 3 klik op pijl naar rechts , naar hoofdstuk 1 klik op pijl naar links Terug naar begin klik op HISTORIE